Uslovi najma vozila:

 • Klijent mora imati navršenu 21. godinu
 • Klijent mora posedovati vozačku dozvolu najmanje 2 godine
 • Klijent mora posedovati važeća lična dokumenta (pasoš i ličnu kartu)Ukoliko su ispunjeni gore navedeni uslovi,klijent sklapa pisani ugovor sa licem ovlašćenim za izdavanje vozila 2M2, kojim se utvrdjuju svi detalji o najmu vozila. Obavezan je povratni depozit čija visina zavisi od klase vozila za koju se klijent opredeli.
 • Cene najma vozila su izražene u eurima i plaćanje najma i depozita se vrši pre preuzimanja vozila. U cenu su uračunati PDV, osguranje vozila, zeleni karton i ostala prateća oprema.
 • Preuzimanje vozila na lokaciji po želji klijenta je besplatno u toku radnog vremena na teritoriji grada Beograda i aerodromu Nikola Tesla, kao i u našoj poslovnici 2M2.
 • Preuzimanje kao i vraćanje vozila van radnog vremena se dodatno naplaćuje.
 • Minimalno vreme najma vozila je 24h i vozilo se vraća u isto vreme kada je preuzeto uz toleranciju od najduže 1h.
 • Vozilo se preuzima čisto i sa punim rezervoarom i takvo se i vraća.
  U suprotnom će to biti naplaćeno od klijenta.
 • Cene najma vozila od 1-3 dana obuhvataju do 200 predjenih kilometara dnevno.
 • Doplata za prekoračenu kilometražu je 0,12eur po svakom predjenom kilometru.
 • Cene najma vozila na više od 3 dana obuhvataju neograničenu kilometražu.
 • Kazne za prekršaje saobraćajnih propisa tokom najma vozila su potpuna odgovornost klijenta koji će biti dužan da ih plati.
 • U slučaju krađe iznajmljenog vozila klijent je dužan da plati 100% vrednosti vozila i načinjene štete. Ako krađu prijavi lokalnoj policijskoj stanici i poseduje zvanični policijski izveštaj, saobraćajnu dozvolu i original ključeve, platiće 20% od vrednosti vozila.
 • Gubitak ključeva se naplaćuje od 100-400e zavisno od vozila.
 • Pranje vozila se naplaćuje 600din ukoliko vozilo nije čisto prilikom vraćanja.
  Hemijsko čišćenje unutrašnjosti vozila se naplaćuje 20 evra ukoliko dođe do flekanja istog.
 • Prelazak granice: prelazak granice srbije je moguć isključivo uz dozvolu 2M2 rent a car-a.
 • U slučaju saobraćajne nezgode klijent obavezno kontaktira policiju i najmodavca zbog sačinjavanja zapisnika. U suprotnom kompletni troškovi i šteta će ići na teret klijenta.
 • Svaka šteta na enterijeru vozila se naplaćuje po proceni najmodavca.
 • Klijent treba da vodi računa o vozilu iznajmljenom od agencije 2M2.
 • Nije dozvoljena vožnja van puta, trkanje, šlepovanje drugih vozila, pozajmica vozila drugom licu, zamena delova i bilo kakvo prepravljanje. Svaka zamena se vodi kao šteta koja se naplaćuje klijentu.
 • Depozit se vraća klijentu prilikom vraćanja vozila.